Kentsel Dönüşüm Avukatı

  İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren, hukuk büromuz, Kentsel Dönüşüm Avukatı olarak, her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir. Bu kapsamda, Kadıköy, Bağdat Caddesi ve Fikirtepe bölgesinde pekçok kentsel dönüşüm çalışması, ofisimizin danışmanlığında yürütülmüştür. Temel hedefimiz, kentsel dönüşümle ilgili tüm ihtilaflarda sonuç odaklı ve hakları koruyucu hizmetler üretmektir.

 • Kentsel Dönüşüm Yasası ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında yapılan bina yenileme faaliyetlerinin hukuki altyapısı konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi.
 • Kat Malikleri ile Müteahhitler arasında yapılacak İnşaat Sözleşmesinin, kat maliklerinin mağdur olmayacağı şekilde hazırlanması.
 • Karot çalışması ve oturulamaz raporuna karşı, idari mercilerdeki itiraz yolunun etkin şekilde icra edilmesi. İdarenin alacağı yıkım kararı ve kanuna aykırı karot çalışmasına karşı, İdare Mahkemeleri nezdine açılacak davaların hızlı şekilde sonuçlandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması.
 • 6306 sayılı yasa ve iligili yönetmeliklerde yer alan malik haklarının korunması, yasal düzenlemelerdeki boşlukların mağduriyet yaratmaması için yapılacak çalışmaları yürütülmesi.
 • Binanın yenilenme sürecinde, kat maliklerinin karar alma prosedürü ve Temsilciler Kurulunun oluşturulması için gerekli hukuki altyapının hazırlanması.
 • Kentsel Dönüşümde yıkım işleminin alternatifi olarak kabul edilen, Bina Güçlendirme işlemine ilişkin kat malikleri karar mekanizmasının oluşturulması.
 • Güçlendirme Kararı Alınması süreçlerine ilişkin hukuki başvuruların yapılması.
 • Güçlendirme sürecinde, yıkım kararının durdurulması için gerekli çalışmaların yürütülmesi.
 • 6306 sayılı yasa uyarıca alınması zorunlu olan, SPK onaylı kuruluşların düzenleyeceği değerleme raporunun alınması konusunda danışmanlık çalışması.
 • Binada karot çalışması yapılması için, yetkili şirket ile kat malikleri arasında düzenlenecek sözleşmeler ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
 • Yeni yapılacak binanın arsa payı düzenlemesine yönelik danışmanlık hizmetleri.
 • Bina yönetim planının hazırlanması.
 • Üçte iki çoğunluk kararına bağlı olarak, Çevre Şehircilik Müdürlüğü nezdinde yürütülen azınlık hissesi satış işlemlerinin takibi.
 • Yenilenen binanın iskan ruhsatının alınması ve kat mülkiyeti tapularının oluşturulması için gerekli süreçlerin takibi.
 • İnşaatın gecikmesi halinde, hukuki hakların korunması için, gerekli müracaatların yapılması.
 • Bina yenilenmesi sürecinde gerekli olan Avan Proje tasdik işlemlerinin kontrolü.

* Kentsel dönüşüm sürecinde Arsa Payının Düzenlenmesi Davalarının takibi ve sonuçlandırılması