Ekibimiz

Av. Şenol Saltık

Avukat Şenol Saltık, 1977 yılı Kayseri doğumlu olup, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun olmuştur. Çeşitli Holdinglerde Hukuk Müşavirliği yapmıştır. Saltık Hukuk Bürosunun kurucusu olarak, 2008 yılında kendi ofisinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Ağırlıklı uzmanlık alanları, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku ve Marka Patent Hukuk dallarına ilişkindir. Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında akademik çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda Marka Patent Vekilliği Belgesine sahiptir.

Av. Uğur Özçelik

Av. Uğur ÖZÇELİK 2016 yılında, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Tüketici Hukuku alanında çalışmalar yürütmektedir.

Emre Koçuk

Emre Koçuk, Okan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisidir. Saltık Hukuk Bürosu’nda İcra ve İflas Departmanı yöneticisidir.