Dünya Göz, Reklam Yapmaktan Men Edildi

Yaklaşık 4 yıl süren ve lehimize sonuçlanan dava neticesinde, İstanbul Ticaret Mahkemesi, Dünya Göz Hastanelerine reklam yasağı getirmiştir. Bu şirketin, haksız rekabet niteliğindeki...

Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Tebliği Yayınlandı

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (YAPI KAYIT BELGESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ) Yapı Kayıt Belgesi alınmasına ilişkin düzenleme, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren, 7143 sayılı kanunda yer almaktadır....

Orman Alanlarındaki Yapılar ve Kaçak Binalar Yapı Kayıt Belgesi Alabilir mi?

ORMAN ALANLARINDAKİ YAPILAR VE KAÇAK BİNALAR YAPI KAYIT BELGESİ ALABİLİR Mİ ? Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesine ilişkin, 7143 sayılı Kanun, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın...

İmar Affı – Yapı Kayıt Belgesi

İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİ ( İMAR BARIŞI MI KAYNAK ARAYIŞI MI ? )        Ülkemizde geleneksel hale gelen vergi affı düzenlemelerine, İmar Barışı...

Riskli Yapı Tespit Esasları

(Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler   : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı % 5'i...

Kentsel Dönüşümde Cins Tashihi Harcı Muafiyeti-Özelge

S. 73903997-140-10043 T. 7.4.2015 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA TAPU HARCI 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA “RİSKLİ YAPI ŞERHİ” BULUNAN TAŞINMAZIN YIKILARAK YERİNE YAPILAN...

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin...

Gayrimenkul Yatırım Sertifikası Tebliği Yayımlandı

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.2b) MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının...

Kira Sertifikası Kılavuzu Hazine Müsteşarlığınca Yayımlandı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı   Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 3 II. KİRA SERTİFİKALARININ ÖZELLİKLERİ ................................ 5   I. GENEL BİLGİLER Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika...