Makaleler

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Vergisel Boyutu

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Vergisel Boyutu Kentsel dönüşüm, esas itibariyle, hem vatandaş hem de devlet kurumları açısından oldukça yeni bir konudur. Bu alanda pekçok yasal düzenleme...

Kentsel Dönüşümde Çoğunluk Karar Toplantısı Usül ve Esasları

RİSKLİ YAPININ NE ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ KONUSUNDA MALİKLERLE YAPILACAK TOPLANTININ ZAMANI :   Riskli yapı kararının kesinleşmesine müteakip, yıkım işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği yukarıdaki bölümde açıklanmıştır....

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Yapı Tespiti ve Hukuki Sonuçları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizdeki, 6,5 Milyon binanın, riskli yapı sınıfında olduğu...

Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları

Kentsel dönüşüm uygulamalarının başlamasıyla birlikte, arsa payı kavramının daha çok gündeme geldiği ve binanın yenilenme sürecinde hakları doğrudan etkileyen...

Kentsel Dönüşüm Nasıl Uygulanır

Yapılan araştırmalara göre, ülkemizdeki binaların %45’i, yani 6.5 milyon bina, riskli yapı grubu içesine girmektedir. Bu...

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Kapsamında Kira Yardımı

Kira yardımından yararlanma şekli ve gerekli belgelerin oluşturulması bu konuda en çok gündeme gelen konuların başında...