Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Tebliği Yayınlandı

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(YAPI KAYIT BELGESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ)

Yapı Kayıt Belgesi alınmasına ilişkin düzenleme, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren, 7143 sayılı kanunda yer almaktadır. Yapı Kayıt Belgesi başvurularının ne şekilde yapılacağı ve konunun diğer detaylarını içeren, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliği, 06.06.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre ;

Başvuru Süresi ; 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan, inşaat ruhsatı bulunmayan veya inşaat ruhsatı eklerine aykırı olarak inşa edilmiş bina sahipleri, 31.12.2018 tarihine kadar, başvuru yapabilir.

Başvurular Nereye Yapılacaktır ; A) E-devlet üzerinden başvuru formu doldurularak Yapı Kayıt Sistemine başvuru yapılabilir. B) Bakanlığın yetkilendirdiği yapı denetim kuruluşlarına ve lisanslı harita kadastro bürolarına da başvuru yapılabilir.

Başvuru Yapılabilmesi Gerekli Belgeler ; 1- E-devlet şifresi, 2- Telefon numarası, 3- Geçerli bir e-posta adresi, 4- Yapının adresi, 5- Tapusu varsa, tapu bilgileri, 6- Toplam inşaat alanı, 7- Yapıdaki konut ve işyeri sayısı, 8- Arsa/Arazinin emlak birim değeri(İlgili belediyeden alınacak) 9- Yapının bulunduğu arsanın alanı, 10- Yapı sınıfı(sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) 11- İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi, 12- Yapıyı gösteren ve imara aykırı bölümleri gösteren fotoğraflar.

Yapı Kayıt Belgesi Ödemesi Ne Kadardır ? ; Yapının bulunduğu arsanın emlak beyan değeri ile, yapının yaklaşık maliyet bedeli toplamı üzerinden, Konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlı binalarda yüzde 5 oranında harç bedeli ödenecektir. Yapının yaklaşık maliyet bedelinin ne şekilde belirleneceği, ilgili tebliğin 5-b maddesine açıklanmıştır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli, 31.12.2018 tarihine kadar ödenebilir. Ancak, yapı kayıt bedelinin tamamı ödenmeden yapı kayıt belgesi verilmeyecektir.

Binaların sadece bir bölümü ruhsata aykırı ve kaçak nitelikte ise, ruhsata aykırı bölümler için, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenebilir.

Kat Mülkiyeti Tesisi İşlemleri ; Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, Kat Mülkiyeti Kuruluş İşlemleri ve Cins Tashihi işlemleri yapılabilir.

Kat Mülkiyeti Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler ; 1- Gayrimenkulün bütün paydaşları tarafından imzalanan Mimari Proje. 2- İmar planları gereğince, yola terk işlemlerinin yapıldığını gösteren Belge. 3- Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince hazırlanacak Yönetim Planı, 4- Lisanslı Kadastro Büroları tarafından ve özel harita mühendislik büroları tarafından düzenlenmiş olan Zemin Tespit Tutanağı.

Kat Mülkiyeti Kuruluş Bedeli ;
İlgili Tebliğin, 6/4-d maddesi uyarınca; Kat Mülkiyeti kuruluşu için, yapı kayıt belgesi alınırken ödenen tutar kadar bir bedel ödenecektir. Konutlar için yüzde üç, ticari alanlar için yüzde beş nispetinde kat mülkiyeti kuruluş bedeli alınacaktır. Bu bedellerin, arsa değeri ile, yapının maliyet bedeli toplamı üzerinden belirlendiğini yukarıda açıklamıştık. Yani, yapı kayıt belgesi ile birlikte kat mülkiyetine geçiş işlemleri yapmak isteyen hak sahipleri, konutlarda toplam yüzde 6, ticari alanlarda yüzde 10 oranında bedel ödeyecektir.

Hazineye Ait Taşınmazlar Üzerinde Yapılan Binaların Durumu Ne Olacaktır ;
Özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gereken taşınmazlar dışındaki, hazine arazileri üzerine yapılmış binaların bulunduğu arsalar öncelikle, Bakanlığa tahsis edilecektir. Daha sonra, bu taşınmazlar, Rayiç Bedeli karşılığında, yapı kayıt belgesi sahiplerine Bakanlık tarafından satılacaktır.

Yapı Kayıt Belgesinin Faydaları Nelerdir ; Yapı kayıt belgesi almış olan binalarda, elektrik, su ve doğalgaz aboneliği yapılabilecektir. Yapı kayıt belgesi verilen binalara ilişkin yıkım kararları ve tahsil edilmemiş idari para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt belgesi alan binalarda, izin alınmaksızın basit tadilat ve onarım yapılabilecektir. Ayrıca, yapı kayıt belgesi alan binalarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecektir.

Av.Şenol Saltık