İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi Danışmanlığı

  • İmar Barışı Danışmanlığı
  • Yapı Kayıt Belgesi İşlemleri
  • Yapı Kayıt Belgesinin Alınması Sürecinde Hukuki Destek Hizmetleri
  • Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde yürütülecek işlemlerin takibi
  • İmar Barışına ilişkin her türlü Davalar
  • Yapı Kayıt Belgesinin İptali Davaları