19.04.2018 tarih ve 7139 sayılı Kanunun 55. Maddesi uyarınca, Tapu Tahsis Belgesine dayalı başvuru süresi, 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 6306 sayılı yasanın 23. Maddesinde, Tapu Tahsis Belgesinin düzenlendiği, 08.03.1984 tarih ve 2981 sayılı yasanın yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. Daha sonra, yürürlüğe konulan, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, tapu tahsis belgesine dayalı başvuru süresi, 19.04.2018 tarihine kadar uzatılmıştı. Son olarak, 19.04.2018 tarih ve 7139 sayılı Kanun uyarınca, bu süre, 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmış olmaktadır.