10.12.2018 tarihinde(bugün), Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasada, Kentsel Dönüşümle ilgili düzenlemelerde önemli değişiklikler getirildi.

Değişiklikler, özetle şu şekilde ;

1- Riskli yapı tespiti yapan lisanslı kuruluşlarla ilgili disiplin cezaları arttırılıyor.

2- Kentsel Dönüşümde, kira yardımında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, yasada bu konuda yeniden tanımlama yapılıyor.

3- Riskli yapılarda ve diğer kentsel dönüşüm uygulamalarında, Bakanlıkça veya Belediye tarafından yapılan yıkım masraflarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun uyarınca, gayrimenkul sahiplerinden hisseleri oranında tahsil edileceği düzenleniyor.

4- Üçte iki çoğunluk kararına katılmayan, Azınlık hisselerinin satış ihalesi, üçüncü şahıslara da açılıyor. Bu çok önemli bir değişiklik.

5- Bakanlığa, riskli yapı ve riskli alanlarda her ölçekte İmar Planı yapma yetkisi veriliyor.

6- Kentsel dönüşümde harç muafiyet rejimi daha detaylı kurallara bağlanıyor. Harç muafiyeti şartları, 7 parağraflık yeni bir düzenleme ile daha da belirginleştirilmiş oldu.

7- Riskli alanlardaki kentsel dönüşüm uygulamalarında çalışabilecek müteahhitlerin taşıyacağı şartlar, Bakanlık tarafından belirlenecek. Müteahhit sınıflandırma düzenlemesi sadece riskli alanlarla sınırlı olarak uygulanacak. Riskli yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmalarında ise, inşaat ruhsatı alınabilmesi için, BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI alınması zorunlu olacak. Kanaatimce, en radikal yenilik budur.
Av.Şenol Saltık