Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek yürürlüğe giren, 7248 sayılı kanuni düzenleme ile, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında Yassıada’da yargılanan tüm mağdurlara maddi ve manevi tazminat hakkı tanınmıştır. Söz konusu tazminatlar, mağdur kimselerin mirasçıları tarafından talep edilebilecektir. Buna göre; Yassıada Yargılamalarında faaliyet gösteren Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan, mahkumiyet kararı verilen mağdurlar veya mirasçıları, uzman hukukçular tarafından hazırlanacak başvuru evrakı ile Komisyon tarafından belirlenen tazminatı alabilecektir. Başvuru evrakının titizlikle hazırlanması ve yaklaşık 5.000 sayfadan oluşan dava evrakları içerisinden ilgili bölümlerin tespit edilmesi gerekmektedir.

Av.Şenol Saltık