Çalışma Alanları

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Yasası ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında yapılan bina yenileme faaliyetlerinin hukuki altyapısı konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi.

Kat Malikleri ile Müteahhitler arasında yapılacak İnşaat Sözleşmesinin, kat maliklerinin mağdur olmayacağı şekilde hazırlanması.

Karot çalışması ve oturulamaz raporuna karşı, idari mercilerdeki itiraz yolunun etkin şekilde icra edilmesi. İdarenin alacağı yıkım kararı ve kanuna aykırı karot çalışmasına karşı, İdare Mahkemeleri nezdine açılacak davaların hızlı şekilde sonuçlandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması.

6306 sayılı yasa ve iligili yönetmeliklerde yer alan malik haklarının korunması, yasal düzenlemelerdeki boşlukların mağduriyet yaratmaması için yapılacak çalışmaları yürütülmesi.

Binanın yenilenme sürecinde, kat maliklerinin karar alma prosedürü ve Temsilciler Kurulunun oluşturulması için gerekli hukuki altyapının hazırlanması.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil Davaları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Davalar
Kamulaştırma Davaları ve İşlemleri
Önalım ve Geçit Hakkı Davaları
İrtifak İntifa ve Kira Sözleşmeleri
Yabancıların Gayrimenkul Alımı İşlemleri
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ile ilgili Davalar
Kat Mülkiyeti Davaları
İpotek İşlemleri
Yönetim Planı Tanzimi
Tapu Tahsis Belgesine İlişkin Tescil Davaları
Kooperatif Hukuku Davaları
Satış Vaadi Sözleşmeleri
Ortaklığın Giderilmesi Davaları
İmar Hukuku İhtilafları
Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Davalar
Konut Finansman Sözleşmeleri
Kira ve Tahliye Davaları

Miras Hukuku

Vasiyetname Davaları
Muris Muvazaası Davaları
Tenkis Davaları
Miras Taksim Sözleşmeleri
Vasiyetname Tanzimi
Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirket Genel Kurul İşlemleri

Hisse Senedi ve Sermaye Piyasası Davaları

İflasın Ertelenmesi Davaları

Sigorta Hukukuna İlişkin Davalar

Ulusal ve Yabancı Şirket Kuruluş İşlemleri

Lisans Sözleşmeleri

Ortaklık Sözleşmesi

Joint Venture Sözleşmeleri

Şirket Birleşmesi İşlemleri

Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin Davalar

Tasfiye Davaları

Acente ve Bayilik Sözleşmeleri

Franchise Sözleşmeleri

Lisans Sözleşmeleri

Kredi Sözleşmeleri

Sermaye Koyma Borcuna İlişkin Davalar

Kar Zarar Dağıtımına İlişkin Hukuki İhtilaflar

İş Hukuku

İşe İade Davaları
Kıdem Tazminatı ve diğer alacak davaları
Mobbing Davaları
Hizmet Tespit Davaları
İş Güvenliği Uygulamaları
İş Sözleşmeleri

Aile Hukuku

Boşanma ve Tazminat Davaları

Nafaka Davaları

Mal Rejimi Davaları ve Sözleşme Düzenlemeleri

Marka Patent Hukuku

Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Davaları
İltibas ve Taklit Eylemlerine Karşı açılan Tazminat Davaları
Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri
Haksız Rekabet Davaları
Telif Haklarının Korunması Davaları

İcra Hukuku

İcra Takip İşlemleri ve İlgili İhtilaflar