Makaleler

Kentsel Dönüşüm Yasa Değişiklikleri

10.12.2018 tarihinde(bugün), Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasada, Kentsel Dönüşümle ilgili düzenlemelerde önemli değişiklikler...

Yapı Kayıt Belgesinin İptali Davası

    Yapı Kayıt Belgesinin İptali Davası    İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi olarak, 11.05.2018 tarihinde kabul edilen, İmar Barışı düzenlemesiyle, hukuki niteliğine bakılmaksızın birçok gayrimenkul hakkında, Yapı...

Yapı Kayıt Belgesi Alan Bina Sahiplerine Daha Önceden Verilmiş Hapis ve Para Cezaları Kaldırılacak...

YAPI KAYIT BELGESİ ALINAN BİNALARLA İLGİLİ, ADLİ MAHKEMELERCE VERİLEN HAPİS, ADLİ PARA CEZASI VE MÜSADERE KARARLARI KALDIRILABİLİR Mİ ?  Yapı kayıt belgesi verilen binalara ilişkin,...

Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Tebliği Yayınlandı

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (YAPI KAYIT BELGESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ) Yapı Kayıt Belgesi alınmasına ilişkin düzenleme, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren, 7143 sayılı kanunda yer almaktadır....

Orman Alanlarındaki Yapılar ve Kaçak Binalar Yapı Kayıt Belgesi Alabilir mi?

ORMAN ALANLARINDAKİ YAPILAR VE KAÇAK BİNALAR YAPI KAYIT BELGESİ ALABİLİR Mİ ? Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesine ilişkin, 7143 sayılı Kanun, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın...

İmar Affı – Yapı Kayıt Belgesi

İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİ ( İMAR BARIŞI MI KAYNAK ARAYIŞI MI ? )        Ülkemizde geleneksel hale gelen vergi affı düzenlemelerine, İmar Barışı...

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Vergisel Boyutu

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Vergisel Boyutu Kentsel dönüşüm, esas itibariyle, hem vatandaş hem de devlet kurumları açısından oldukça yeni bir konudur. Bu alanda pekçok yasal düzenleme...

Kentsel Dönüşümde Çoğunluk Karar Toplantısı Usül ve Esasları

 RİSKLİ YAPININ NE ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ KONUSUNDA MALİKLERLE YAPILACAK TOPLANTININ ZAMANI :   Riskli yapı kararının kesinleşmesine müteakip, yıkım işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği yukarıdaki bölümde açıklanmıştır. Riskli...

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Yapı Tespiti ve Hukuki Sonuçları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizdeki, 6,5 Milyon binanın, riskli yapı sınıfında olduğu...

Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları

Kentsel dönüşüm uygulamalarının başlamasıyla birlikte, arsa payı kavramının daha çok gündeme geldiği ve binanın yenilenme sürecinde hakları doğrudan etkileyen...

Kentsel Dönüşüm Nasıl Uygulanır

Yapılan araştırmalara göre, ülkemizdeki binaların %45’i, yani 6.5 milyon bina, riskli yapı grubu içesine girmektedir. Bu...

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Kapsamında Kira Yardımı

Kira yardımından yararlanma şekli ve gerekli belgelerin oluşturulması bu konuda en çok gündeme gelen konuların başında...