Kira yardımından yararlanma şekli ve gerekli belgelerin oluşturulması bu konuda en çok gündeme gelen konuların başında gelmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.03.2013 tarihli genelgesinde kira yardımından yararlanma şekli açıklanmıştır. Kira yardımı hakkı, 6306 sayılı yasanın 5. Maddesine dayanmaktadır. Kira yardımına hak kazanma süreci, binanın riskli yapı olarak kabul edilmesi ve bu sebeple tahliye edilmesi esasına dayanmaktadır.

Kira yardımından yararlanabilmek için binanın Anlaşma yoluyla tahliye edilmesi esastır. Anlaşma yapmayan veya üçte iki çoğunluğun kararına katılmayan kat maliklerinin kira yardımından faydalanma hakları olmayacaktır. Kira yardımında binanın maliki, ayni hak sahibi veya binada kiracı oturuyorsa, kiracı faydalanabilir. Bakanlık tarafından ayrıca, geçici konut veya işyeri tahsisi de yapılması mümkündür. Ancak uygulamada konut veya işyeri sahiplerine daha çok kira yardımı yapıldığı görülmektedir.

Kira yardımı hakkından yararlanabilmek için, Bakanlığın belirlediği konut yapım kredisinden faydalanmamış olmak gerekmektedir. Yasa gereğince, hem kira yardımından hem de kredi avantajından faydalanmak mümkün değildir. Hak sahipleri bunlardan birini tercih etmek zorundadır.

Kira Yardımı Başvurusu için İstenen Belgeler Aşağıda Yer Almaktadır :

1- Sahip olunan Bağımsız Bölümü ve üzerindeki tüm kayıtları gösterir Tapu Kaydı.

2- Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapular için arsa üzerindeki riskli binada ikamet ettiğini belgeleyecek Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği veya üzerine kayıtlı elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetlerinin son üç aya ait faturalarından biri.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu.

5- Riskli Konutun tahliye edildiğine dair ve yeni ikameti gösteren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği.

6- Riskli Binada faaliyet gösteren işyerine ilişkin Vergi Levhası ve tahliye edildiğine dair, yeni işyerini gösteren Vergi Levhası.

Vekaleten yapılacak başvurularda; “6306 sayılı kanun gereğince yapılacak kira yardımı başvurusunu” kapsayan özel yetki olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sırasında doldurulacak ilgili formlarda belirtildiği üzere, kira bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarasının da belirtilmiş olması gerekmektedir. Bilgi edinilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.03.2013 tarihli Genelgesi Ekte yer almaktadır.