Av. Şenol Saltık (Kurucu Ortak)

Avukat Şenol Saltık, 1977 yılı Kayseri doğumlu olup, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun olmuştur. Çeşitli Holdinglerde Hukuk Müşavirliği yapmıştır. Saltık Hukuk Bürosunun kurucusu olarak, 2008 yılında kendi ofisinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Ağırlıklı uzmanlık alanları, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku ve Marka Patent Hukuk dallarına ilişkindir. Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında akademik çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda Marka Patent Vekilliği Belgesine sahiptir