Marka Patent Hukuku

  • Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Davaları
  • İltibas ve Taklit Eylemlerine Karşı açılan Tazminat Davaları
  • Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri
  • Haksız Rekabet Davaları
  • Telif Haklarının Korunması Davaları